สพป.จบ.๑. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100030600281022060028 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--6114120211112181131181121746------------------------948129ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100050600301022060030 วัดเขาน้อยคมบางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์71816121310181619110191526------------------------73988ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100060600201022060020 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)คมบางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ--515110261212151--31185------------------------28746ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100070600291022060029 วัดเนินยางคมบางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ1012312015331217141816181456------------------------989116ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100180600121022060012 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)บางกะจะเมืองจันทบุรีจันท์ธานี51--711229181811018161496------------------------61887ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100190600131022060013 บ้านท่าแฉลบบางกะจะเมืองจันทบุรีจันท์ธานี915151193715181414171356------------------------549610ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100220600171022060017 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)พลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ5110113128318117141613181566------------------------849912ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100250600051022060005 บ้านชำโสมแสลงเมืองจันทบุรีจันท์ธานี--181181362151121911114181596------------------------958128ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100280600231022060023 วัดเสม็ดงามหนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--117182114111--3141135------------------------21736ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100330600531022060053 บ้านวังปลาเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี10161912531115181816161446------------------------69986ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100340600541022060054 บ้านแก่งน้อยเขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี516110121310181217141101416------------------------62977ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100380600331022060033 บ้านคลองกะพงเขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4711911313932219171719171616------------------------10091110ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100410600361022060036 บ้านมาบโอนเขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 481--81162712141513151266------------------------42859ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100430600651022060065 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)โขมงท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน3151171253715131817151356------------------------60979ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100440600661022060066 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)โขมงท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน213131837141511161--235------------------------31848ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100450600571022060057 วัดคลองขุดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน--2111321151515161--225------------------------25744ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100460600581022060058 วัดหมูดุดคลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน--1017117214181911211181526------------------------69899ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100470600591022060059 บ้านเจ้าหลาวคลองขุดท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4101131101333411218111141131526------------------------85998ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100500600451022060045 บ้านสังข์ทองตะกาดเง้าท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 49171512131115171414151366------------------------57968ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100570600491022060049 บ้านสะพานเลือกทุ่งเบญจาท่าใหม่เบญจไตรภาคี--1217119210112113116171131716------------------------908119ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100600600631022060063 วัดท่าศาลารำพันท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน10110191293614181718161396------------------------68989ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100630600391022060039 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)สองพี่น้องท่าใหม่เบญจไตรภาคี--51911421015111212131236------------------------37855ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100720602281022060228 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ
# วัดขุนซ่อง
ขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ--101101202201191141171101161966------------------------1168158ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100810601911022060191 บ้านประแกตสามพี่น้องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ616161183411311211116191556------------------------73989ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100830601991022060199 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)กระแจะนายายอามคุ้งวิมาน1116151223--5131412131175------------------------39858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100840602001022060200 วัดนาซากระแจะนายายอามคุ้งวิมาน21212163412141414141226------------------------28938ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100850602111022060211 บ้านยางระหงกระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า71121171363111121617161111536------------------------8991011ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100880602011022060201 วัดหนองไทรช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน3112191243121101121131141101716------------------------959118ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100890602101022060210 บ้านเขามะปริงนายายอามนายายอามคุ้งวิมาน--819117216161811219181596------------------------768105ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100900602121022060212 วัดนายายอามนายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า--313162115171316171296------------------------35847ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100950602031022060203 วัดวังหินวังโตนดนายายอามนายายอามก้าวหน้า--8111119261101101151111111636------------------------8281012ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100960602041022060204 วัดหนองสีงาวังใหม่นายายอามนายายอามก้าวหน้า--811111929141312110131316------------------------50868ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
220100290600241022060024 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)หนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--51419271111101519181506------------------------598710ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.2022.1.KAOPUNHOT