สพป.จบ.๑. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาดเกณฑ์บุคคล
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100010600261022060026 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)1เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์11711111932012112011011511711036------------------------122914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100020600271022060027 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)9เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์7118120145319114115119191151916------------------------136915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100050600301022060030 วัดเขาน้อย8คมบางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์91719125310151101815191476------------------------7298-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100070600291022060029 วัดเนินยาง1คมบางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ41141261443161131515110161556------------------------99911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100110600141022060014 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)9จันทนิมิตเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ1211712315233312913613713213912066311371291973----------------3551230-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100120600251022060025 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)6จันทนิมิตเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์8122126156334113126121120135114963813423421065----------------3111422-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100170600111022060011 วัดสิงห์1บางกะจะเมืองจันทบุรีจันท์ธานี1613513018133913013612912513511946------------------------275931-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100180600121022060012 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)4บางกะจะเมืองจันทบุรีจันท์ธานี31711111391101717110181516------------------------6297-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100190600131022060013 บ้านท่าแฉลบ9บางกะจะเมืองจันทบุรีจันท์ธานี218151153516131714141296------------------------4495-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100220600171022060017 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)2พลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ5171101223241141141415131646------------------------86910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100230600011022060001 อนุบาลจันทบุรีวัดใหม่เมืองจันทบุรีจันท์ธานี1325139513754081515361345142613761786207695135159490494434312----------------1,7026227-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6ขนาดใหญ่พิเศษ
220100260600061022060006 วัดแสลง2แสลงเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ22153249112442212213412912612611596------------------------2831028-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100270600221022060022 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)4หนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์10110114134311111116181101131696311191221723----------------1751215-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100300600501022060050 บ้านศรัทธาตะพง1เขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี1811911615339115115114114191766------------------------129914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100320600521022060052 บ้านตาเลียว8เขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี161231251643241201201151912611146------------------------178920-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100330600531022060053 บ้านวังปลา9เขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี511216123311110161718151476------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100340600541022060054 บ้านแก่งน้อย10เขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี914110123311111181217151446------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100360600561022060056 บ้านเขาแก้ววิทยา7เขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี1611312415332911911712012012111266171151291613----------------2401220-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100380600331022060033 บ้านคลองกะพง9เขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4519125139322121171718191746------------------------113913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100400600351022060035 บ้านเนินดินแดง12เขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 41211711714632612512412211612511386------------------------184920-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100410600361022060036 บ้านมาบโอน11เขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 44141111193916111115131256------------------------4495-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100430600651022060065 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)5โขมงท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน2191511631619141217171456------------------------6197-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100470600591022060059 บ้านเจ้าหลาว6คลองขุดท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4811511513831015112110111141526------------------------90910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100500600451022060045 บ้านสังข์ทอง8ตะกาดเง้าท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4217171163615171513151316------------------------4795-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100560600481022060048 วัดทุ่งเบญจา3ท่าใหม่ท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน2412612217231511211111416181666------------------------138915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100600600631022060063 วัดท่าศาลา3รำพันท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน31911012239161417171101436------------------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100660601881022060188 บ้านช่องกะพัด11แก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ29120140289467378356278340263238215------------------------4711925-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100670601901022060190 วัดแก่งหางแมว22แก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ22117128167327125121241242239219510------------------------2621320-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100680601931022060193 บ้านโป่งวัว13แก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ1711311514531112012011319171806------------------------125914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100690601941022060194 บ้านหนองบัวทอง9แก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ13191141363141141151121101121776------------------------113913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100700601921022060192 บ้านโคกวัด5ขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ101111812931211011011711611618161115151213----------------1311211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100710601891022060189 วัดขุนซ่อง3ขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ271282372925373373433523513433263183523723421066----------------4612916-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100760601851022060185 บ้านวังอีแอ่น8พวาแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า2812213118132614024022813014022049191271271733----------------3581524-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง
220100800601831022060183 บ้านซอยสอง (อภิชาติราษฎร์อุปถัมภ์)1สามพี่น้องแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า2111611915631512311212012912111206------------------------176920-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100810601911022060191 บ้านประแกต3สามพี่น้องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ81716121361511111119171496------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100830601991022060199 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)4กระแจะนายายอามคุ้งวิมาน418181203511141314121196------------------------3994-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100840602001022060200 วัดนาซา3กระแจะนายายอามคุ้งวิมาน11212153313121414141206------------------------2593-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100850602111022060211 บ้านยางระหง2กระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า1516111132315111171616171526------------------------8499-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100880602011022060201 วัดหนองไทร12ช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน318112123381121101141131151726------------------------95911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100910602131022060213 บ้านต้นกระบก7นายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า1018151233141101171101211161886141141231513----------------1621214-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2ขนาดกลาง
220100940602021022060202 บ้านห้วงกระแจะ5วังโตนดนายายอามนายายอามก้าวหน้า1211811814832711812311812112311306411211281903----------------2681222-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3ขนาดกลาง
220100970602061022060206 บ้านคลองลาว7วังใหม่นายายอามนายายอามก้าวหน้า121532472112539247240250243240225912------------------------3711722-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4ขนาดกลาง


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.DTE.2024.04