สพป.จบ.๑. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาดเกณฑ์บุคคล
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
220100030600281022060028 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)6เกาะขวางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--615111220112114191101181836------------------------94812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100050600301022060030 วัดเขาน้อย8คมบางเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์91719125310151101815191476------------------------7298-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100060600201022060020 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)3คมบางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ--61611227131112161--195------------------------3174-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100070600291022060029 วัดเนินยาง1คมบางเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ41141261443161131515110161556------------------------99911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100180600121022060012 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)4บางกะจะเมืองจันทบุรีจันท์ธานี31711111391101717110181516------------------------6297-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100190600131022060013 บ้านท่าแฉลบ9บางกะจะเมืองจันทบุรีจันท์ธานี218151153516131714141296------------------------4495-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100220600171022060017 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)2พลับพลาเมืองจันทบุรี9 วัดพัฒนาวิชาการ5171101223241141141415131646------------------------86910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100250600051022060005 บ้านชำโสม10แสลงเมืองจันทบุรีจันท์ธานี--6111117212191121918141546------------------------7189-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100280600231022060023 วัดเสม็ดงาม10หนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--41115261114111--31155------------------------2073-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100330600531022060053 บ้านวังปลา9เขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี511216123311110161718151476------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100340600541022060054 บ้านแก่งน้อย10เขาแก้วท่าใหม่เบญจไตรภาคี914110123311111181217151446------------------------6797-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100380600331022060033 บ้านคลองกะพง9เขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4519125139322121171718191746------------------------113913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100410600361022060036 บ้านมาบโอน11เขาบายศรีท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 44141111193916111115131256------------------------4495-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100430600651022060065 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)5โขมงท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน2191511631619141217171456------------------------6197-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100440600661022060066 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)2โขมงท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน--214162519141511161306------------------------3685-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100460600581022060058 วัดหมูดุด4คลองขุดท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน--11181192711211019112111516------------------------7089-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100470600591022060059 บ้านเจ้าหลาว6คลองขุดท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4811511513831015112110111141526------------------------90910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100500600451022060045 บ้านสังข์ทอง8ตะกาดเง้าท่าใหม่มิติใหม่ ท่าใหม่ 4217171163615171513151316------------------------4795-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100570600491022060049 บ้านสะพานเลือก5ทุ่งเบญจาท่าใหม่เบญจไตรภาคี--9110119212114111113115171726------------------------91811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100600600631022060063 วัดท่าศาลา3รำพันท่าใหม่เพื่อนช่วยเพื่อน31911012239161417171101436------------------------6597-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100630600391022060039 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)1สองพี่น้องท่าใหม่เบญจไตรภาคี--61611221218151112111296------------------------4185-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100690601941022060194 บ้านหนองบัวทอง9แก่งหางแมวแก่งหางแมวพลังแก่งฯ13191141363141141151121101121776------------------------113913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100720602281022060228 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ11ขุนซ่องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ--10191192161181171131151101896------------------------108814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100730601801022060180 วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม1เขาวงกตแก่งหางแมวแก่งก้าวหน้า--13110123212119161151161201886------------------------111814-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100810601911022060191 บ้านประแกต3สามพี่น้องแก่งหางแมวพลังแก่งฯ81716121361511111119171496------------------------7098-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100830601991022060199 วัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)4กระแจะนายายอามคุ้งวิมาน418181203511141314121196------------------------3994-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100840602001022060200 วัดนาซา3กระแจะนายายอามคุ้งวิมาน11212153313121414141206------------------------2593-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100850602111022060211 บ้านยางระหง2กระแจะนายายอามนายายอามก้าวหน้า1516111132315111171616171526------------------------8499-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100880602011022060201 วัดหนองไทร12ช้างข้ามนายายอามคุ้งวิมาน318112123381121101141131151726------------------------95911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100890602101022060210 บ้านเขามะปริง5นายายอามนายายอามคุ้งวิมาน--71911621211817171131101676------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100900602121022060212 วัดนายายอาม1นายายอามนายายอามนายายอามก้าวหน้า--312152313141712161256------------------------3084-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100950602031022060203 วัดวังหิน6วังโตนดนายายอามนายายอามก้าวหน้า--121912129151101101151111606------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100960602041022060204 วัดหนองสีงา3วังใหม่นายายอามนายายอามก้าวหน้า--81811621017141212181336------------------------4986-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก
220100290600241022060024 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)9หนองบัวเมืองจันทบุรีคุณภาพสัมพันธ์--101711726191911016191496------------------------6688-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1ขนาดเล็ก


บ้านเลขที่ 1 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
Version.DTE.2024.04